Výroba v plném proudu

Publikováno:  30.06.2022

Složitá situace ve světě nepřetržitě hýbe všemi odvětvími průmyslu. Neustálé navyšování vstupních nákladů a váznoucí subdodávky základních výrobních komponentů pochopitelně ztěžují plnění smluvních závazků a samotnou realizaci dodávek.

Nicméně naše společnost dělá vše pro to, aby svým závazkům dostála, a to i za cenu delších dodacích termínu. Důkazem může být pohled na jednu z našich výrobních hal, kde se mimo jiné momentálně dokončují 3 stroje Vanad BLUESTER s 3D hlavou pro automatické pálení úkosů, které poputují k zákazníkům v rámci ČR i do zahraničí.

Chceme Vám poděkovat za Vaši důvěru i v této složité době a pevně věříme, že nastalá situace nebude mít delšího trvání.

Za celý Vanad
Martin Miřátský, ředitel

bluester-h01.jpg