Vanad pro export - OP PIK Marketing II. výzva

Prezentovat českou tradici termického dělení na prestižních zahraničních veletrzích je pro nás velice důležité a proto vznikl projekt Vanad pro export. 

Č. projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007553
Název projektu: Vanad pro export 

Cílem projektu je propagace společnosti na zahraničních mezinárodních veletrzích, projekt je spolufinancován EU.


Logo na web.jpg

stroj Vanad BLUESTER

stroj Vana KOMPAKT Laser