Profil společnosti

VANAD 2000 a.s. - POKRAČOVATEL TRADICE VÝROBY PÁLICÍCH STROJŮ V ČECHÁCH

Jsme výrobcem vysoce výkonných pálicích strojů moderní konstrukce pro tvarové řezání materiálů autogenem, nejmodernějšími plazmovými technologiemi současnosti a vláknovým laserem.

Za dobu své existence jsme vyrobili a dodali pálicí stroje stovkám spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Vyvíjíme vlastní originální software a konstrukci strojů se zvláštním důrazem na vysokou kvalitu.

Poskytujeme

 • individuální odborné návrhy řešení pro optimální efektivitu
 • předprojektové konzultace, návrhy pálicích pracovišť
 • projekty umístění pracovišť včetně zakreslení přívodů energií
 • kontrolu připravenosti pracoviště
 • dopravu strojů k zákazníkovi
 • instalaci a uvedení řezacích pracovišť do provozu
 • modernizaci řezacích pracovišť

Dodáváme

 • kompletní vybavení řezacích pracovišť (materiálový stůl, odsávání, filtrace)
 • laserové, plazmové zdroje a hořáky pro řezání plamenem
 • přídavná zařízení pro optimalizaci efektivity produkce
 • spotřební materiál pro laserové, plazmové i autogenní pálení
 • kompletní sortiment originálních náhradních dílů

Důraz na užitné vlastnosti strojů

Parametry strojů Vanad umožňují zpracování všech běžně dostupných materiálů určených pro řezání autogenem, plazmou a laserem. Pálicí stroje vynikají jednoduchou obsluhou a snadnou a rychlou přípravou dat. Pro účely tvarově a co do přesnosti velmi náročného řezání jsou vybaveny řadou speciálních nástrojů vyvíjených na základě dlouholetých zkušeností vlastním vývojovým týmem firmy. Jedinečnost námi poskytovaných řešení přináší široké spektrum využití, a tím i možnost získání konkurenční výhody na trhu.

Kvalitní konstrukce strojů

Při konstrukci a výrobě je pro nás samozřejmostí využití nejmodernějších technologií pro zaručení dokonalé funkce stroje. Vysoká tuhost, výborná dynamika, maximální přesnost vedení portálu i suportů s kvalitním stíráním vodicích ploch - to jsou vlastnosti, které předurčují stroje Vanad pro nasazení i v těch nejnáročnějších provozech s maximálními požadavky na produktivitu řezání a kvalitu výpalků.

Přesnost pálení především

Základním předpokladem k dosažení rozměrové přesnosti, kolmosti hran i struktury řezu výpalků je, vedle nasazení nejvhodnější technologie řezání, dostatečně jemný posuv, konstantní rychlost, vysoké zrychlení, odolnost proti kmitání hořáku, vysoká přesnost a opakovatelnost. Splnění těchto požadavků je prvořadým kritériem při konstrukci strojů Vanad. Výsledkem je mimořádně tuhá konstrukce, přesné vedení, výkonné pohony, bezvůlové převody a moderní řídicí systém. Vše výše zmíněné umožňuje dosahovat té nejvyšší kvality výpalků.

Naše vize

Jsme autorizovaným partnerem nejvýznamnějších dodavatelů technologií termického dělení materiálu. Naší vizí je být světovým dodavatelem v oblasti výroby strojů na termické dělení kovů a přitom si zachovat individuální přístup. Naší prioritou jsou v první řadě spokojení uživatelé strojů. Následují inovace a vývoj strojů, profesionalita, dodržování etických zásad a ochrana životního prostředí.

Přinášíme maximální užitnou hodnotu konečnému uživateli našich strojů.

Díky permanentnímu výzkumu a vývoji, podpořenému obsáhlým know-how, a zkušenostem všech pracovníků firmy, přinášíme na tuzemský i zahraniční trh průběžně nová a inovativní řešení řezacích pracovišť.

Pružnost a variabilita nám umožňují se vždy přizpůsobit požadavkům zákazníka a navrhnout pro něj kompletní individuální řešení.

Komplexností nabízených řešení se řadíme mezi přední výrobce a dodavatele pálicích strojů nejen na domácím trhu. Zajištění rychlého a profesionálního záručního i pozáručního servisu je pro nás samozřejmostí.

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie

Společnost Vanad 2000 a.s., se sídlem Golčův Jeníkov, Riegrova 824, PSČ 582 82, IČ: 259 47 575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 2149 tímto v souladu s ustanovením § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady této společnosti svým rozhodnutím ze dne 18.12.2018 ve formě notářského zápisu rozhodl o přeměně veškerých akcií společnosti, které jsou cennými papíry na jméno, na zaknihované cenné papíry na jméno.

Společnost Vanad 2000 a.s. tímto vyzývá akcionáře k odevzdání akcií vydaných touto společností, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku. Akcionář sdělí při odevzdání akcií číslo majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány.

V Golčově Jeníkově dne 15.01.2019

Za Vanad 2000 a.s.

Ing. Luboš Miřátský, jediný člen představenstva

Dokument ke stažení