Mikroúderová značicí jednotka

Pneumatickou mikroúderovou značicí jednotku s hrotem z tvrdokovu, jehož pohyb zajišťuje stlačený vzduch, je možno použít na strojích Vanad BLUESTER, PROXIMA, SUPREMA nebo KOMPAKT ke značení kovových materiálů, jako je např. ocel nebo hliník.

Mikroúderové značení je využíváno ve všech průmyslových oborech, kde je třeba rychlé, trvalé a strojově čitelné značení. Pomocí mikroúderové jednotky vyznačíte loga, datum a čas, výrobní čísla a značky, jednoduchou grafiku.

Výhody mikroúderové značicí jednotky

  • trvalé a rychlé značení
  • nízké náklady
  • strojově čitelné značení

Hloubka značení je závislá na tvrdosti značeného materiálu, tlaku, množství vzduchu a vzdálenosti hrotu od materiálu.

Technické parametry

  • stlačený vzduch 2 – 8 bar
  • provozní teplota 1 – 40 °C
  • zdvih pneumatického válce 200 mm
  • hmotnost 24 kg

Mikroúderová značicí jednotka