Sekční stoly pro termické dělení materiálu

Materiálové stoly Tigemma

8P0A1815-1.jpg
Dodáváme odsávané sekční materiálové stoly Tigemma pro tloušťku řezaného materiálu do 200 nebo 300 mm. Délka odsávané sekce 515 mm. Odsávané materiálové stoly vyřeší ve vašem provozu při tvarovém pálení autogenem a plazmou: 
  • ukládání materiálu
  • zachytávání odpadu
  • odtah škodlivin

Moderní konstrukce stolů Tigemma s automaticky přepínanými sekcemi ve spojení s optimalizovaným odtahem a filtrací zaručuje účinnou a efektivní ochranu vašeho pracoviště.

Vybavení stolů Tigemma

  • vyměnitelné lamely v horním rámu stolu slouží k ukládání řezaného materiálu. Jejich provedení je pro materiálový stůl stanoveno podle technologie pálení.
  • rošt pod lamelami zachytává drobné výpalky. Materiálový stůl je tak plně bezpečný.
  • vyjímatelné vany na odpad umožňují snadné a rychlé čištění stolu.
  • odsávání po sekcích znamená úsporu energie a investičních nákladů na odtah a filtraci.
  • rovnoměrné rozložení podtlaku po celé odsávané sekci je dáno konstrukcí a tvarem vnitřních dílů.
  • automatické ovládání je složeno z kladičkového ventilu a dvojčinného pneumatického válce, které zajišťují otevření právě potřebné části odsávaného stolu.
  • postranní vzduchový kanál umožňuje odtah z jednotlivých sekcí a spojení s filtračním zařízením.
.

Materiálové stoly Kemper

Nabízíme ucelenou řadu odsávaných stolů společnosti Kemper pro termické dělení materiálu.

Stoly KemTab Basic

Cenově příznivé řešení pro řezání plechů do tloušťky 50 mm (krátkodobě 75 mm). Standardní paket obsahuje pevně dané, neměnné rozměry stolu, pneumatické řízení sacích klapek, rámy pro řezací podklad, vany na odpad a tvarovku na připojení odsávání. Řízení klapek jednotlivých segmentů je zajištěno prostřednictvím řídicí lišty otevírající sekci, nad kterou právě probíhá proces dělení. Stůl je možné dodat i s mechanickým ovládáním klapek.

Stoly KemTab Advance 

Robustní a flexibilní řešení pro síly plechu do 150 mm. Modulová konstrukce a rozdělení do standardních šířek a délek umožňuje realizaci téměř každé velikosti stolu. Standardní vybavení zahrnuje pneumatické řízení odsávacích klapek, rám materiálové podložky a struskovou vanu. Jednotlivé moduly systému jsou rozděleny do segmentů. Zaměření klapek příslušného segmentu se uskutečňuje pomocí řídicích saní. Řízení odsávacích klapek umožňuje, že je otevřen pouze ten segment, nad kterým se právě řeže.

Stůl KemTab HiEnd 

Robustní řezací stůl určený pro řezání plazmou do 600 A a tloušťky materiálu do 300 mm pro řezání autogenem. Velká, zesílená vana na nečistoty umožňuje rychlé čištění a  zaručuje nízké prostoje.

KemTab Vibro 

Stůl s automatickým vynášecím systémem, umožňujícím výrazně delší intervaly mezi čištěním, což významně snižuje provozní náklady. Stůl je vhodný pro řezací proud do 400 A a pro tloušťky materiálu do 150 mm.

Stoly KemTab Flex 

Cenově příznivé řešení a stejné výhody jako stoly KemTab Basic. Vysoká flexibilita spočívá ve snadné přepravě a následné montáži. Konstrukce stolu KemTab Flex usnadňuje údržbu a čištění stolu; větší rozměry van, které zachytávají strusku a prach z řezaného materiálu, prodlužují intervaly čištění stolu.

Zaujaly Vás odsávané materiálové stoly? Kontaktujte nás!