Studenti – odborná praxe

Pro studenty průmyslových škol v pořádáme odborné praxe ve výrobním závodu Vanad v Golčově Jeníkově. Studenti se podílejí na montážních pracích ve výrobní hale i v Centru termického dělení. Cílem odborné praxe je mimo jiné zpracování praktické části maturitních písemných prací.

Cíle našeho programu pro školy

  • podpořit profesní přípravu absolventů se zaměřením na technické obory
  • pomoci studentům v průběhu celého jejich studia a usnadnit přechod ze školy do praxe
  • motivovat žáky pro studium technických oborů
  • zvýšit povědomí o nejnovějších trendech v termickém dělení materiálů mezi studenty i jejich pedagogy
  • propojit teoretické přípravy studentů s praktickými požadavky z praxe
  • získat kvalifikované zaměstnance pro společnost.
V rámci své praxe se studenti podílejí například na činnostech:
  • tvorbě pálicích plánů pro stroje Vanad
  • montáži a demontáži, případně přestavbě pálicích strojů Vanad
  • simulaci zapojení elektronického bezpečnostního systému
  • programování řídicího systému

Studenti ze středních průmyslových škol se detailně seznamují s pracovním prostředím, osvojují si nové znalosti a získávají zkušenosti, které následně mohou využít při tvorbě maturitních prací i později v pracovním životě.

V případě, že máte zájem o práci či praxi u nás ve Vanadu, vyplňte prosím následující formulář nebo přímo kontaktujte naše personální oddělení: prace@vanad.com; telefon: 569 400 447 . 

Mám zájem o praxi nebo práci ve Vanadu