Dotační výzvy

Uvádíme přehled aktuálně probíhajících dotačních výzev.

TECHNOLOGIE výzva V.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 11. listopadu 2016  V. výzvu programu podpory TECHNOLOGIE Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020. Příjem žádostí je od 9. 12. 2016 do 28.2. 2017.

Výzva č. 66 a č. 67 z IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podání žádosti o dotace v rámci IROP.
Cílem výzev je podpořit infrastrukturu základních škol, středních a  vyšších odborných škol a infrastrukturu pro zájmové, neformální a  celoživotní vzdělávání. Celkem je v obou výzvách připraveno 3,7 mld. Kč z  Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjem žádostí byl zahájen 5. 1. 2017 a bude ukončen 31. 10. 2022.