Náročný zákazník je výhoda pro výrobce pálicích strojů...kvalita značky Vanad

Publikováno v aktuálním vydání magazínu T+T Technika a trh 5/2019 

 "Vaše vize - naše stroje"

Co se pod těmito slovy skrývá, si můžete přečíst v aktuálním čísle magazínu Technika a trh 5/2019 na stranách 26 - 28. Zde stroje Vanad hodnotí majitel společnosti Ditrex, s.r.o. Ing. Radovan Psotka.

Společnost Ditrex, s.r.o. byla založena v roce 1999 se zaměřením na strojírenskou výrobu. V současné době zabezpečuje dodávky v oblasti tvarových výpalků vyráběných metodou kyslíkového a plazmového pálení pro široký segment zákazníků od malých firem až po nadnárodní koncerny.

Ditrex vlastní několik pálicích strojů značky Vanad PROXIMA. 

  • V roce 2004 zakoupil první stroj Vanad PROXIMA 30/120 vyrobený dle specifických požadavků. Disponuje stolem o rozměru 3 x 12 m se 4 autogenními hořáky. Majitel firmy při rozhovoru vzpomíná na začátky pálení na tomto stroji, kdy nebyly výrobní prostory ještě zcela zrekonstruovány a PROXIMA zde byla schopna pracovat i při teplotě -8°C
  • Druhý stroj Vanad PROXIMA 45/120 se 6 autogenními hořáky byl pořízen v roce 2008. 
  • Po rozšíření výrobních prostor v roce 2012 byl zakoupen třetí stroj PROXIMA 35/120 se 4 autogenními hořáky, doplněný o variantní plazmu.
  • Čtvrtý stroj PROXIMA 45/60 s 8 autogenními hořáky pořízený v roce 2016 byl osazen na prodlouženou dráhu stroje č. 2, a dostal se tak na pracovní délku téměř 20 m

Všechny stroje jsou technicky upravené dle specifických požadavků uživatele, díky tomu je možné současně pálit 22 hořáky polotovary do tloušťky 380 mm.

Vanad PROXIMA - Ditrex, s.r.o.

Zde si můžete přečíst celý článek ve formátu PDF