Pracoviště Vanad KOMPAKT Laser

Stroj je dodáván jako součást kompletní dodávky pálicího pracoviště, tj. včetně laserového zdroje a spotřebních dílů pro laserové řezání, kompresoru pro dodávku tlakového vzduchu včetně jeho úpravy pro laserové řezání, odsávacího a filtračního zařízení pro odsávání zplodin vznikajících při termickém dělení.

.

Vanad KOMPAKT Laser 1,5 x 6m, 2 x automatický, hydraulicky výsuvný rošt s výsuvem dopředu doplněno o vláknový laserový zdroj 3 kW YLS 3000 – CUT. Realizace únor 2017

Vanad KOMPAKT Laser 1,5 x 3m, výsuvný materiálový rošt s elektrickým pohonem doplněný o laserový vláknový zdroj 1 kW YLS1000 – Y14. Realizace 2015

Vanad KOMPAKT Laser 1,5 x 3m, elektricky výsuvný materiálový stůl doplněný o rotátor RotCUT pro pálení otvorů do trubek, umístěných mimo pracovní rošty. Realizace 2017

Vanad KOMPAKT Laser 1,5 x 3 m automatický přesuvný stůl - 2x materiálový rošt. Realizace 2015

Vanad KOMPAKT Laser – 1,5 x 3m, výsuvný materiálový rošte s elektrickým pohonem. Laser vláknový zdroj 1 kW YLS 1000 – Y14. Realizace červen 2015

Vanad KOMPAKT Laser 1,5 x 3m , výsuvný materiálový rošt s elektrickým pohonem, Laser vláknový zdroj IPG 1 kW YLS1000. Realizace 2015

Vanad KOMPAKT Laser 1,5 x 3m, materiálový rošt s ručním výsuvem dopředu. Laser hlava Precitech LightCutter. Realizace 2018

Vanad KOMPAKT Laser 2 x 6 m, 2 x Ruční výsuv stolu pro formát 1 500 x 3000 mm s dvěma pojezdovými dráhami 1 x dopředu a 1 x dozadu. Realizace 2018

Vanad KOMPAKT Laser se dvěma hydraulicky výměnnými materiálovými rošty a 2 kW laserovým zdrojem IPG, realizace 2016.

Vanad KOMPAKT Laser s motorově výsuvným materiálovým roštem a 1 kW laserovým zdrojem IPG, realizace 2017

Vanad KOMPAKT Laser s manuálně výsuvným materiálovým roštem a 3 kW laserovým zdrojem IPG, realizace 2017.

Zakrytí pojezdů kevlarovými měchy pro výrazně vyšší spolehlivost a životnost pojezdů. Vysoká tepelná odolnost.

Dotykový panel 15" má variantní umístění s otočným ramenem, je doplněn o monitor pro sledování řezu.

Kontejnery na odpad s variantním umístěním.

Signalizační maják pro zobrazení aktuálního stavu pálení.

Optické závory pro bezpečnost operátora při výměně roštů.

Automatická plynová konzole N2, O2, vzduch s automatickým přepínáním.

Přídavné dálkové ovládání stroje pro řezání do trubek a profilů a pro ovládání rolet.

Čištění trysky laserové hlavy je automaticky ovládané ze systému a zvýšuje životnost spotřebních dílů.

Sekční odsávaní materiálového stolu.