Pracoviště Vanad MIRA

Stroj je možno dodat jako součást kompletní dodávky pálicího pracoviště, tj. včetně plazmového zdroje a spotřebních dílů pro plazmové nebo autogenní pálení, kompresoru pro dodávku tlakového vzduchu včetně jeho úpravy pro řezání, odsávacího a filtračního zařízení pro odsávání zplodin vznikajících při termickém dělení.

.

Pálicí stroj Vanad MIRA je vybaven autogenní technologií, laserovým ukazovátkem a elektrickým zapalováním plamene autogenního hořáku. Snímek zachycuje propal 100 mm konstrukční oceli. CNC stroj Mira je také nainstalován v našem předváděcím centru, kde si jej můžete prohlédnout a vyzkoušet

Vanad MIRA v rozměru 1,5 x 3 metrů. Realizace 2017,plazma MAXPRO 200

Vanad MIRA B&R 20/30. Realizace 2015

Detail suportu s autogenním hořákem vybavený IHT kapacitním řízením výšky

Vanad MIRA B&R 15/30, plazma HYPERTHERM Powermax 125 CE2. Realizace 2016

Vanad MIRA B&R 20/60, plazma MAXPRO200. Realizace 2017

Vanad MIRA B&R 15/30 s Plazmou Powermax 125 CE 40. Realizace 2014

Vanad MIRA B&R 20/40. Realizace 2014

Vanad MIRA B&R 15/30. Realizace2014

Pálicí pracoviště Vanad Mira s plazmovým zdrojem Hypertherm Powermax 105. Realizované v roce 2013