Pracoviště Vanad BLUESTER

Stroj je možno dodat jako součást kompletní dodávky pálicího pracoviště, tj. včetně plazmového zdroje a spotřebních dílů pro plazmové nebo autogenní pálení, kompresoru pro dodávku tlakového vzduchu včetně jeho úpravy pro řezání, odsávacího a filtračního zařízení pro odsávání zplodin vznikajících při termickém dělení.

.

Vanad BLUESTER 3D - 25 x 120m

Vanad BLUESTER dvouportálový s technologií 3D plazmového řezání doplněný o suport pro plazmové značení a vrtací jednotku. Pracovní rozměry stroje jsou 4 200 x 12 300 mm. Realizace 2016

Pálicí pracoviště Vanad BLUESTER 45/120 autogen + plazma. Realizace 2015

Vanad BLUESTER 40/60 3D plazmová hlava doplněný o rotátor RotCUT pro řezání trubek 500x6 000 mm

Vanad BLUESTER 25/60, plazma HPR 130 XD. Realizace 2016

Vanad BLUESTER s autogenním hořákem a laserovým ukazovátkem s doplňkovou technologií mikroúderového značení. Realizace 2016